skip to Main Content
Afname Aantal Accountskantoren

Afname aantal accountskantoren

Het aantal accountantskantoren loopt sterk terug. Accountants hebben last van prijsdruk en strengere wetgeving en toezichtsnormen.

De Rabobank heeft een onderzoek onder 150 accountantskantoren gehouden en op basis daarvan wordt een enorme toename van fusies en overnames geconstateerd. Accountants hebben te maken met aanzienlijke concurrentie en prijsdruk door prijsbewustere klanten. Ze moeten meer leveren tegen gelijkblijvende of zelfs dalende prijzen. Daarnaast stellen klanten steeds hogere eisen. Zij zoeken vooral een strategisch adviseur i.p.v. iemand die alleen de jaarrekening opstelt. Bovendien kan de jaarrekening ook worden opgesteld door software die mutaties automatisch verwerkt of administratiekantoren die aan minder wet- en regelgeving hoeven te voldoen en dus veel goedkoper kunnen werken.

Geef een reactie