Categoriearchief: accountants

Publicatie jaarcijfers uiterlijk 31/1

Bedrijven met als rechtspersoon NV, BV enz. moeten elk jaar de jaarcijfers publiceren. Op het niet (volledig) voldoen aan de publicatieplicht staat een zware sanctie: bij faillissement van de onderneming kan de curator de bestuurder aansprakelijk stellen voor de boedelschulden.

welke gegevens moet u deponeren?

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf moet gegevens aanleveren. Een klein bedrijf hoeft slechts een verkorte balans in te leveren met een beperkte toelichting. Een middelgroot bedrijf moet daarnaast meer gegevens aanleveren waaronder een accountantsverklaring. Een middelgroot bedrijf heeft een omzet groter dan € 4,4 miljoen of meer dan 50 medewerkers.

Hoe kunt u de jaarrekening deponeren?

De jaarrekening kunt u per post, fax, e-mail aanleveren bij de Kamer van Koophandel waar uw onderneming is ingeschreven. Uw administratiekantoor kan daarnaast ook jaarstukken online deponeren via SBR.

Afname aantal accountskantoren

Het aantal accountantskantoren loopt sterk terug. Accountants hebben last van prijsdruk en strengere wetgeving en toezichtsnormen.

De Rabobank heeft een onderzoek onder 150 accountantskantoren gehouden en op basis daarvan wordt een enorme toename van fusies en overnames geconstateerd. Accountants hebben te maken met aanzienlijke concurrentie en prijsdruk door prijsbewustere klanten. Ze moeten meer leveren tegen gelijkblijvende of zelfs dalende prijzen. Daarnaast stellen klanten steeds hogere eisen. Zij zoeken vooral een strategisch adviseur i.p.v. iemand die alleen de jaarrekening opstelt. Bovendien kan de jaarrekening ook worden opgesteld door software die mutaties automatisch verwerkt of administratiekantoren die aan minder wet- en regelgeving hoeven te voldoen en dus veel goedkoper kunnen werken.